Krok po kroku

Przed przyjazdem do Hiszpanii

przygotowując się do wyboru nieruchomości warto sobie odpowiedzieć na kilka pytań np.: po co ją kupuję i jaką główną rolę ma spełniać?
Dzięki temu możemy zaproponować Państwu nieruchomości optymalnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Wizyta inwestycyjna

Zapewniamy nasze pełne wsparcie podczas Państwa wizyty w Hiszpanii, na którą należy zarezerwować sobie 2-3 dni.
Zarezerwujemy hotel, odbierzemy Państwa z lotniska, zorganizujemy wygodne zwiedzanie maksymalnej ilości najciekawszych dla Państwa nieruchomości, pokażemy Państwu okolicę. W razie podjęcia decyzji o zakupie – zorganizujemy przeprowadzenie pierwszych formalności. Zapewniamy też wsparcie polskojęzycznego prawnika, który otoczy Państwa opieką prawną od podpisania umowy rezerwacyjnej do 4 lat po zawarciu notarialnej umowy sprzedaży (przez taki okres urząd skarbowy może weryfikować wysokość odprowadzonego podatku).

Formalności związane z zakupem

Do zakupienia nieruchomości w Hiszpanii potrzebujecie Państwo:

 • aktualny paszport (obywatelstwo w jednym z krajów UE)
 • konto w banku hiszpańskim
 • hiszpański numer identyfikacyjny N.I.E.

Oczywiście zarówno konto w banku jak i nr N.I.E. załatwiacie Państwo z naszym wsparciem.

Standardowy przebieg procesu

 1. po wyborze nieruchomości podpisujecie Państwo z Właścicielem nieruchomości lub jego reprezentantem umowę rezerwacyjną i wpłacacie zadatek w gotówce (ok 3-5 tys EUR). Umowa rezerwacyjna zobowiązuje Państwa do zakupu nieruchomości oraz określa podstawowe warunki sprzedaży, takie jak przedmiot sprzedaży, cena oraz termin podpisania aktu notarialnego i przekazania nieruchomości. Zwyczajowo termin ten jest nie dłuższy niż do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy rezerwacyjnej.
 2. posiadanie umowy rezerwacyjnej jest podstawą do założenia konta w banku hiszpańskim (robimy to od ręki) i złożenia wniosku o N.I.E. Wniosek o uzyskanie N.I.E. można złożyć na posterunku policji w Hiszpanii lub w Konsulacie Królestwa Hiszpanii w Warszawie – zależnie jak Państwu wygodnie,
 3. w Hiszpanii obowiązującą formą płatności w procesie zakupu nieruchomości są czeki. Zasilacie Państwo swoje konto w banku hiszpańskim kwotą w EUR niezbędną do zakupu nieruchomości, a przed wizytą u Notariusza pobieracie z banku czeki na właściwe kwoty.
 4. w uzgodnionym ze stroną Sprzedającą terminie organizujemy wizytę u Notariusza celem podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości. Oczywiście podczas tej wizyty również zapewniamy Państwu pełne wsparcie organizacyjne (transport, zakwaterowanie, wizytę w banku i u Notariusza).
 5. w dniu podpisania aktu notarialnego nieruchomość jest Państwu przekazywana.

Przebieg wszystkich etapów procesu jest przez nas koordynowany.

Dajemy Państwu gwarancję rzetelnej i profesjonalnej obsługi – stosujemy zasady etyki
zawodowej pośredników. Przeczytaj o nas więcej

Od strony formalno-prawnej wiodącą rolę pełni reprezentujący Państwa polskojęzyczny Adwokat. Zachęcamy Państwa do korzystania z usług Adwokata, gdyż jest on gwarantem bezpieczeństwa zakupu. Będzie również załatwiał w Państwa imieniu wszelkie sprawy z hiszpańskim fiskusem do 4 lat od daty zakupu nieruchomości. Prima Broker może polecić Kancelarią Adwokacką, z którą od lat współpracujemy, ale możecie też Państwo sami wybrać kancelarię, która będzie Państwa obsługiwać.

Koszty zakupu

Kupując nieruchomość w Hiszpanii prosimy przygotować się na koszty towarzyszące zakupowi na poziomie:

 • 10% podatku od wartości nieruchomości
 • ok. 3 % koszty pozostałe, takie jak: notarialne, obsługi prawnej, wpis do księgi wieczystej, czeki bankowe

Przykładowe zestawienie kosztów dla nieruchomości o wartości 100.000 EUR przedstawiamy w poniższej kalkulacji.

usługa prawna obejmuje:

 • weryfikację stanu prawnego nieruchomości
 • weryfikację  stanu zobowiązań związanych z utrzymaniem nieruchomości i uzgodnienie sposobu ich uregulowania
 • weryfikację kondycji prawnej i reputacji Dewelopera
 • ustalenie z notariuszem i stroną sprzedającą zapisów chroniących interes Kupującego w akcie notarialnym
 • obecność u notariusza włącznie z objaśnieniem i tłumaczeniem na język polski treści aktu notarialnego
 • zapewnienie zmian w Księdze Wieczystej
 • rozliczenie z fiskusem w imieniu Kupującego (na podstawie pełnomocnictwa, jakie od Państwa otrzyma)
 • przepisane na nowego właściciela wszystkich umów utrzymaniowych
 • zarejestrowanie Kupującego w hiszpańskim urzędzie podatkowym (SUMA) jako płatnika podatku od nieruchomości
 • zgłoszenie do właściwej wspólnoty mieszkaniowej zmiany właściciela
 • powiązanie z rachunkiem bankowym Kupującego: umów utrzymaniowych, płatności czynszu oraz podatku od nieruchomości (aktywacja „polecenia zapłaty”)